Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. május 23.

2014. május 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. május 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya aranyérme-vásárlás miatt 1 millió euróval emelkedett.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 209,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. május 22. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 126 millió USD -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 4,1 milliárd euróval 360 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval, 947,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,6 milliárd euróval 121,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 10,9 milliárd euróval 478,8 milliárd euróra csökkent. 2014. május 21-én, szerdán lejárt egy 137,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 132 milliárd euro értékben, egy hetes lejárattal. Ugyanezen a napon 144,3 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 137,5 milliárd euro értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor 6,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 23,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 17,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,9 milliárd euróval 216,7 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. május 23-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 164,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 32,9 milliárd euróval 168,5 milliárd euróra esett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 545 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 305 787
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 318 7
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 986 780
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 457 245
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 317 779
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 317 779
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 640 039 −11 439
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 131 907 −5 395
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 508 007 −6 155
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 125 114
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 61 160 −7 264
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 576 643 −6 991
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 216 669 −2 909
7.2 Egyéb értékpapírok 359 973 −4 082
8 Euróban denominált államadósság 27 273 0
9 Egyéb eszközök 241 989 2 601
Eszközök összesen 2 163 727 −21 282
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 947 155 −563
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 329 792 −33 393
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 168 545 −32 869
2.2 Betéti rendelkezésre állás 23 774 6 292
2.3 Lekötött betétek 137 465 −6 816
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 793 248
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 157 695 15 251
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 121 148 18 550
5.2 Egyéb kötelezettségek 36 547 −3 300
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 77 055 −2 659
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 232 182
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 788 920
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 788 920
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 207 840 −1 285
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 92 635 18
Források összesen 2 163 727 −21 282

Médiakapcsolatok