Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.5.2014

27.5.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.5.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) kasvoi 1 miljoonalla eurolla kultakolikko-oston vuoksi.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 209,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
22.5.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 126 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 4,1 miljardilla eurolla 360 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 947,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 18,6 miljardilla eurolla 121,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 10,9 miljardilla eurolla 478,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.5.2014 erääntyi 137,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 132 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 144,3 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 137,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 6,2 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 23,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 17,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 2,9 miljardilla eurolla 216,7 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 23.5.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 164,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 32,9 miljardilla eurolla 168,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 545 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 305 787
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 318 7
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 986 780
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 457 245
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 317 779
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 317 779
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 640 039 −11 439
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 131 907 −5 395
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 508 007 −6 155
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 125 114
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 61 160 −7 264
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 576 643 −6 991
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 216 669 −2 909
7.2 Muut arvopaperit 359 973 −4 082
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 273 0
9 Muut saamiset 241 989 2 601
Vastaavaa yhteensä 2 163 727 −21 282
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 947 155 −563
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 329 792 −33 393
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 168 545 −32 869
2.2 Talletusmahdollisuus 23 774 6 292
2.3 Määräaikaistalletukset 137 465 −6 816
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 793 248
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 157 695 15 251
5.1 Julkisyhteisöt 121 148 18 550
5.2 Muut 36 547 −3 300
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 77 055 −2 659
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 232 182
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 788 920
8.1 Talletukset ja muut velat 5 788 920
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 207 840 −1 285
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 92 635 18
Vastattavaa yhteensä 2 163 727 −21 282

Yhteyshenkilöt