Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 mai 2014

20 mai 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 mai 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 210 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 364,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,2 miliarde EUR, până la 947,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 1,2 miliarde EUR, până la 102,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 46,9 miliarde EUR, până la 489,7 miliarde EUR. Miercuri, 14 mai 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 129,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 137,3 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 165,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite, în valoare de 144,3 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 28 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 32,3 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 3,4 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 17,5 miliarde EUR (faţă de 33,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas practic nemodificate la valoarea de 219,6 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 16 mai 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 167,4 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 51,4 miliarde EUR, până la 201,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 544 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 518 −1 748
2.1 Creanţe asupra FMI 81 312 −281
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 206 −1 467
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 212 1 028
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 539 942
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 539 942
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 651 477 9 122
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 137 302 8 162
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 514 162 947
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 11 11
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 68 425 7 788
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 583 634 498
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 219 578 0
7.2 Alte titluri 364 056 498
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 273 0
9 Alte active 239 388 −338
Total active 2 185 009 17 291
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 947 718 −1 165
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 363 185 13 657
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 201 415 51 396
2.2 Facilitatea de depozit 17 482 −16 361
2.3 Depozite pe termen fix 144 281 −21 252
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 −125
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 546 −354
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 142 444 2 865
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 102 598 1 229
5.2 Alte angajamente 39 846 1 636
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 79 714 −57
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 050 −116
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 868 −232
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 868 −232
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 209 125 2 873
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 92 617 −180
Total pasive 2 185 009 17 291

Contacte media