Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. május 16.

2014. május 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. május 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval csökkent, 210 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 364,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval, 947,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 102,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 46,9 milliárd euróval 489,7 milliárd euróra emelkedett. 2014. május 14-én, szerdán lejárt egy 129,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 137,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 165,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 144,3 milliárd euro értékben.

A hét folyamán lejárt egy 28 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 32,3 milliárd euro értékben, míg 3,4 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 17,5 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 33,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 219,6 milliárd euróval gyakorlatilag nem változott. Így a 2014. május 16-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 167,4 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 51,4 milliárd euróval 201,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 544 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 518 −1 748
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 312 −281
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 206 −1 467
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 212 1 028
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 539 942
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 539 942
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 651 477 9 122
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 137 302 8 162
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 514 162 947
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 11 11
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 68 425 7 788
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 583 634 498
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 219 578 0
7.2 Egyéb értékpapírok 364 056 498
8 Euróban denominált államadósság 27 273 0
9 Egyéb eszközök 239 388 −338
Eszközök összesen 2 185 009 17 291
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 947 718 −1 165
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 363 185 13 657
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 201 415 51 396
2.2 Betéti rendelkezésre állás 17 482 −16 361
2.3 Lekötött betétek 144 281 −21 252
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 −125
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 546 −354
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 142 444 2 865
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 102 598 1 229
5.2 Egyéb kötelezettségek 39 846 1 636
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 79 714 −57
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 050 −116
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 868 −232
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 868 −232
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 209 125 2 873
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 92 617 −180
Források összesen 2 185 009 17 291

Médiakapcsolatok