Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.5.2014

20.5.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.5.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 210 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 364,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,2 miljardilla eurolla 947,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,2 miljardilla eurolla 102,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 46,9 miljardilla eurolla 489,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.5.2014 erääntyi 129,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 137,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 165,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 144,3 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 28 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 32,3 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 3,4 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli edelleen käytännöllisesti katsottuna nollassa ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 17,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 33,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 219,6 miljardia euroa. Perjantaina 16.5.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 167,4 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 51,4 miljardilla eurolla 201,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 544 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 518 −1 748
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 312 −281
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 206 −1 467
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 212 1 028
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 539 942
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 539 942
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 651 477 9 122
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 137 302 8 162
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 514 162 947
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 11 11
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 68 425 7 788
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 583 634 498
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 219 578 0
7.2 Muut arvopaperit 364 056 498
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 273 0
9 Muut saamiset 239 388 −338
Vastaavaa yhteensä 2 185 009 17 291
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 947 718 −1 165
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 363 185 13 657
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 201 415 51 396
2.2 Talletusmahdollisuus 17 482 −16 361
2.3 Määräaikaistalletukset 144 281 −21 252
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 −125
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 546 −354
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 142 444 2 865
5.1 Julkisyhteisöt 102 598 1 229
5.2 Muut 39 846 1 636
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 79 714 −57
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 050 −116
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 868 −232
8.1 Talletukset ja muut velat 4 868 −232
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 209 125 2 873
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 92 617 −180
Vastattavaa yhteensä 2 185 009 17 291

Yhteyshenkilöt