Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 mai 2014

6 mai 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 mai 2014, scăderea de 3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 210,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s‑au menţinut practic nemodificate, la valoarea de 362 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 3,9 miliarde EUR, până la 950,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 14,2 miliarde EUR, până la 105,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 97,9 miliarde EUR, până la 545,3 miliarde EUR. Miercuri, 30 aprilie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 121,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 172,6 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 166,8 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 103,9 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 5,0 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 13,2 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 9,6 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 39,1 miliarde EUR (faţă de 24,0 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 5,0 miliarde EUR, până la 219,6 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 2 mai 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 167,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 74,0 miliarde EUR, până la 240,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 544 −3
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 601 402
2.1 Creanţe asupra FMI 81 793 42
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 808 360
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 485 −317
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 744 328
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 744 328
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 688 342 50 201
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 172 621 50 805
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 514 965 −1 341
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 751 733
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 4 4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 61 263 1 212
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 581 631 −5 056
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 219 621 −5 047
7.2 Alte titluri 362 010 −9
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 273 −946
9 Alte active 244 246 2 244
Total active 2 217 128 48 066
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 950 285 3 932
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 383 269 26 370
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 240 192 74 047
2.2 Facilitatea de depozit 39 078 15 104
2.3 Depozite pe termen fix 103 946 −62 834
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 53 53
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 757 −1 255
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 147 698 18 510
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 105 331 14 194
5.2 Alte angajamente 42 368 4 315
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 78 380 −2 111
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 470 38
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 486 −47
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 486 −47
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 214 041 2 609
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 92 999 21
Total pasive 2 217 128 48 066

Contacte media