Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gegužės 2 d.

2014 m. gegužės 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gegužės 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 210,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), iš esmės nesikeitė ir buvo 362 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 950,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 105,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 97,9 mlrd. eurų – iki 545,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. balandžio 30 d., baigėsi 121,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 172,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 166,8 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 103,9 mlrd. eurų.

Praėjusią savaitę baigėsi 5,0 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 13,2 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 9,6 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 39,1 mlrd. eurų (palyginti su 24,0 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 5,0 mlrd. eurų – iki 219,6 mlrd. eurų dėl pagal vertybinių popierių rinkų programą ir padengtų obligacijų antrąją pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. gegužės 2 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 167,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,8 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 74,0 mlrd. eurų – iki 240,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 544 −3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 601 402
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 793 42
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 808 360
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 485 −317
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 744 328
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 744 328
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 688 342 50 201
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 172 621 50 805
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 514 965 −1 341
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 751 733
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 61 263 1 212
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 581 631 −5 056
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 219 621 −5 047
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 362 010 −9
8 Valdžios skola eurais 27 273 −946
9 Kitas turtas 244 246 2 244
Visas turtas 2 217 128 48 066
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 950 285 3 932
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 383 269 26 370
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 240 192 74 047
2.2 Indėlių galimybė 39 078 15 104
2.3 Terminuotieji indėliai 103 946 −62 834
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 53 53
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 757 −1 255
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 147 698 18 510
5.1 Valdžiai 105 331 14 194
5.2 Kiti įsipareigojimai 42 368 4 315
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 380 −2 111
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 470 38
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 486 −47
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 486 −47
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 041 2 609
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 999 21
Visi įsipareigojimai 2 217 128 48 066

Kontaktai žiniasklaidai