Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. május 2.

2014. május 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. május 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 3 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyeladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 210,3 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 362 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,9 milliárd euróval, 950,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,2 milliárd euróval 105,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 97,9 milliárd euróval 545,3 milliárd euróra emelkedett. 2014. április 30-án, szerdán lejárt egy 121,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 172,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 166,8 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 103,9 milliárd euro értékben.

A hét folyamán lejárt egy 5,0 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 13,2 milliárd euro értékben, míg egy 9,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 39,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 24,0 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 5,0 milliárd euróval 219,6 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az értékpapír-piaci program és az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Így a 2014. május 2-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 167,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 74,0 milliárd euróval 240,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 544 −3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 601 402
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 793 42
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 808 360
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 485 −317
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 744 328
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 744 328
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 688 342 50 201
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 172 621 50 805
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 514 965 −1 341
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 751 733
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 4 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 61 263 1 212
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 581 631 −5 056
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 219 621 −5 047
7.2 Egyéb értékpapírok 362 010 −9
8 Euróban denominált államadósság 27 273 −946
9 Egyéb eszközök 244 246 2 244
Eszközök összesen 2 217 128 48 066
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 950 285 3 932
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 383 269 26 370
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 240 192 74 047
2.2 Betéti rendelkezésre állás 39 078 15 104
2.3 Lekötött betétek 103 946 −62 834
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 53 53
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 757 −1 255
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 147 698 18 510
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 105 331 14 194
5.2 Egyéb kötelezettségek 42 368 4 315
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 380 −2 111
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 470 38
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 486 −47
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 486 −47
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 041 2 609
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 92 999 21
Források összesen 2 217 128 48 066

Médiakapcsolatok