Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 2. svibnja 2014.

6. svibnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 2. svibnja 2014. smanjenje stanja zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) za 3 milijuna EUR odražava kupnju zlata od strane jedne središnje banke Eurosustava.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,1 milijardu EUR na 210,3 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 362 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 3,9 milijarda EUR na 950,3 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 14,2 milijarde EUR na 105,3 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 97,9 milijarda EUR na 545,3 milijarde EUR. U srijedu, 30. travnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 121,8 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 172,6 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 166,8 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 103,9 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 5,0 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 13,2 milijarde EUR, dok je 9,6 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,8 milijarda EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 39,1 milijardu EUR (u odnosu na 24,0 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjila su se za 5,0 milijarda EUR na 219,6 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 2. svibnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 167,5 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,8 milijarda EUR odnosno 14,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 74,0 milijarde EUR na 240,2 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 544 −3
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 245 601 402
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 793 42
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 808 360
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 485 −317
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 744 328
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 744 328
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 688 342 50 201
5.1 Glavne operacije refinanciranja 172 621 50 805
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 514 965 −1 341
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 751 733
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 4 4
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 61 263 1 212
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 581 631 −5 056
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 219 621 −5 047
7.2 Ostali vrijednosni papiri 362 010 −9
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 273 −946
9 Ostala imovina 244 246 2 244
Ukupno imovina 2 217 128 48 066
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 950 285 3 932
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 383 269 26 370
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 240 192 74 047
2.2 Novčani depoziti 39 078 15 104
2.3 Oročeni depoziti 103 946 −62 834
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 53 53
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 2 757 −1 255
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 147 698 18 510
5.1 Opća država 105 331 14 194
5.2 Ostale obveze 42 368 4 315
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 78 380 −2 111
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 470 38
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 486 −47
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 486 −47
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 214 041 2 609
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 92 999 21
Ukupno obveze 2 217 128 48 066

Kontaktni podatci za medije