Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.5.2014

6.5.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.5.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 3 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 210,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli 362 miljardia euroa eli käytännössä ennallaan. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,9 miljardilla eurolla 950,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,2 miljardilla eurolla 105,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 97,9 miljardilla eurolla 545,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.4.2014 erääntyi 121,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 172,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 166,8 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 103,9 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 5,0 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 13,2 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 9,6 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 39,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 24,0 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 5,0 miljardilla eurolla 219,6 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 2.5.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 167,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 74,0 miljardilla eurolla 240,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 544 −3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 601 402
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 793 42
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 808 360
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 485 −317
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 744 328
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 744 328
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 688 342 50 201
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 172 621 50 805
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 514 965 −1 341
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 751 733
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 4 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 61 263 1 212
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 581 631 −5 056
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 219 621 −5 047
7.2 Muut arvopaperit 362 010 −9
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 273 −946
9 Muut saamiset 244 246 2 244
Vastaavaa yhteensä 2 217 128 48 066
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 950 285 3 932
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 383 269 26 370
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 240 192 74 047
2.2 Talletusmahdollisuus 39 078 15 104
2.3 Määräaikaistalletukset 103 946 −62 834
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 53 53
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 757 −1 255
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 147 698 18 510
5.1 Julkisyhteisöt 105 331 14 194
5.2 Muut 42 368 4 315
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 380 −2 111
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 470 38
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 486 −47
8.1 Talletukset ja muut velat 4 486 −47
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 214 041 2 609
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 92 999 21
Vastattavaa yhteensä 2 217 128 48 066

Yhteyshenkilöt