Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. mai 2014

6. mai 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. mail 2014 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 210,3 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 362 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3,9 miljardi euro võrra 950,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,2 miljardi euro võrra 105,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 97,9 miljardi euro võrra 545,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. aprillil 2014 möödus 121,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 172,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus 166,8 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 103,9 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 5,0 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13,2 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 9,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 39,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 24,0 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 5,0 miljardi euro võrra 219,6 miljardi euroni seoses väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 2. mail 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 167,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,8 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 74,0 miljardi euro võrra 240,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 544 −3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 601 402
2.1 Nõuded RVFle 81 793 42
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 808 360
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 485 −317
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 744 328
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 744 328
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 688 342 50 201
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 172 621 50 805
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 514 965 −1 341
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 751 733
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 4 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 61 263 1 212
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 581 631 −5 056
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 219 621 −5 047
7.2 Muud väärtpaberid 362 010 −9
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 273 −946
9 Muud varad 244 246 2 244
Varad kokku 2 217 128 48 066
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 950 285 3 932
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 383 269 26 370
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 240 192 74 047
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 39 078 15 104
2.3 Tähtajalised hoiused 103 946 −62 834
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 53 53
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 757 −1 255
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 147 698 18 510
5.1 Valitsussektor 105 331 14 194
5.2 Muud kohustused 42 368 4 315
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 380 −2 111
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 470 38
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 486 −47
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 486 −47
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 214 041 2 609
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 92 999 21
Kohustused kokku 2 217 128 48 066

Kontaktandmed