Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 aprilie 2014

29 aprilie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 aprilie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,8 miliarde EUR, până la 210,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
24 aprilie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 0,2 miliarde USD 0,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 1,6 miliarde EUR, până la 362 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 5,6 miliarde EUR, până la 946,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 27,4 miliarde EUR, până la 91,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 5,5 miliarde EUR, până la 447,4 miliarde EUR. Miercuri, 23 aprilie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 112,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 121,8 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 153,4 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 166,8 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, suma de 7,5 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 24 de miliarde EUR (comparativ cu 30,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 25 aprilie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 172,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 36,8 miliarde EUR, până la 166,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 547 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 198 1 090
2.1 Creanţe asupra FMI 81 751 807
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 447 283
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 802 −34
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 416 1 076
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 416 1 076
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 638 141 1 832
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 121 816 9 650
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 516 306 −7 536
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 18 −283
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 60 051 −3 547
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 586 687 −1 630
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 224 668 0
7.2 Alte titluri 362 019 −1 630
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 219 0
9 Alte active 242 002 2 473
Total active 2 169 061 1 261
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 946 353 −5 581
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 356 899 −29 498
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 166 145 −36 799
2.2 Facilitatea de depozit 23 974 −6 084
2.3 Depozite pe termen fix 166 780 13 416
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 −31
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 013 −44
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 129 189 30 498
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 91 136 27 438
5.2 Alte angajamente 38 052 3 060
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 80 490 2 203
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 432 130
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 533 120
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 533 120
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 211 432 3 433
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 92 978 0
Total pasive 2 169 061 1 261
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media