Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. balandžio 25 d.

2014 m. balandžio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. balandžio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 210,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. balandžio 24 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,2 mlrd. JAV dolerių 0,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 362 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 946,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,4 mlrd. eurų – iki 91,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,5 mlrd. eurų – iki 447,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. balandžio 23 d., baigėsi 112,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 121,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 153,4 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 166,8 mlrd. eurų.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 7,5 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 24 mlrd. eurų (palyginti su 30,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nesikeitė. Dėl to 2014 m. balandžio 25 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 172,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,8 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,8 mlrd. eurų – iki 166,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 547 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 198 1 090
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 751 807
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 447 283
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 802 −34
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 416 1 076
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 416 1 076
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 638 141 1 832
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 121 816 9 650
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 516 306 −7 536
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 18 −283
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 051 −3 547
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 586 687 −1 630
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 224 668 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 362 019 −1 630
8 Valdžios skola eurais 28 219 0
9 Kitas turtas 242 002 2 473
Visas turtas 2 169 061 1 261
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 946 353 −5 581
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 356 899 −29 498
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 166 145 −36 799
2.2 Indėlių galimybė 23 974 −6 084
2.3 Terminuotieji indėliai 166 780 13 416
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −31
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 013 −44
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 129 189 30 498
5.1 Valdžiai 91 136 27 438
5.2 Kiti įsipareigojimai 38 052 3 060
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 80 490 2 203
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 432 130
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 533 120
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 533 120
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 211 432 3 433
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 978 0
Visi įsipareigojimai 2 169 061 1 261
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai