Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. április 25.

2014. április 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. április 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,8 milliárd euróval 210,2 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. április 24. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,2 milliárd USD 0,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval 362 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,6 milliárd euróval, 946,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 27,4 milliárd euróval 91,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,5 milliárd euróval csökkent, 447,4 milliárd euróra. 2014. április 23-án, szerdán lejárt egy 112,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 121,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra. Ugyanezen a napon 153,4 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 166,8 milliárd euro értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor 7,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás értéke (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 24 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 30,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott. Így a 2014. április 25-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 172,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 36,8 milliárd euróval 166,1 milliárd euróra esett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 547 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 198 1 090
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 751 807
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 447 283
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 802 −34
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 416 1 076
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 416 1 076
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 638 141 1 832
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 121 816 9 650
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 516 306 −7 536
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 18 −283
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 60 051 −3 547
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 586 687 −1 630
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 224 668 0
7.2 Egyéb értékpapírok 362 019 −1 630
8 Euróban denominált államadósság 28 219 0
9 Egyéb eszközök 242 002 2 473
Eszközök összesen 2 169 061 1 261
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 946 353 −5 581
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 356 899 −29 498
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 166 145 −36 799
2.2 Betéti rendelkezésre állás 23 974 −6 084
2.3 Lekötött betétek 166 780 13 416
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 −31
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 013 −44
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 129 189 30 498
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 91 136 27 438
5.2 Egyéb kötelezettségek 38 052 3 060
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 80 490 2 203
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 432 130
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 533 120
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 533 120
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 211 432 3 433
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 92 978 0
Források összesen 2 169 061 1 261
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok