Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 25. travnja 2014.

29. travnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 25. travnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,8 milijarda EUR na 210,2 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
24. travnja 2014. 84-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,2 milijarde USD 0,1 milijarda USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) smanjila su se za 1,6 milijarda EUR na 362 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 5,6 milijarda EUR na 946,4 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 27,4 milijarde EUR na 91,1 milijardu EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 5,5 milijarda EUR na 447,4 milijarde EUR. U srijedu, 23. travnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 112,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 121,8 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 153,4 milijarde EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 166,8 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 7,5 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,3 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 24 milijarde EUR (u odnosu na 30,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) ostala su nepromijenjena. Stoga je u tjednu koji je završio 25. travnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 172,5 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,8 milijarda EUR odnosno 14,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 36,8 milijarda EUR na 166,1 milijardu EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 547 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 245 198 1 090
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 751 807
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 447 283
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 802 −34
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 416 1 076
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 416 1 076
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 638 141 1 832
5.1 Glavne operacije refinanciranja 121 816 9 650
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 516 306 −7 536
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 18 −283
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 60 051 −3 547
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 586 687 −1 630
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 224 668 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 362 019 −1 630
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 219 0
9 Ostala imovina 242 002 2 473
Ukupno imovina 2 169 061 1 261
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 946 353 −5 581
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 356 899 −29 498
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 166 145 −36 799
2.2 Novčani depoziti 23 974 −6 084
2.3 Oročeni depoziti 166 780 13 416
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 1 −31
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 013 −44
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 129 189 30 498
5.1 Opća država 91 136 27 438
5.2 Ostale obveze 38 052 3 060
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 80 490 2 203
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 432 130
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 533 120
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 533 120
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 211 432 3 433
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 92 978 0
Ukupno obveze 2 169 061 1 261
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije