Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.4.2014

29.4.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.4.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 210,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
24.4.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,6 miljardilla eurolla 362 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 5,6 miljardilla eurolla 946,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 27,4 miljardilla eurolla 91,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,5 miljardilla eurolla 447,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.4.2014 erääntyi 112,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 121,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 153,4 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 166,8 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 7,5 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 24 miljardia euroa (edellisellä viikolla 30,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pysyi ennallaan. Perjantaina 25.4.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 172,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 36,8 miljardilla eurolla 166,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 547 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 198 1 090
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 751 807
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 447 283
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 802 −34
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 416 1 076
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 416 1 076
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 638 141 1 832
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 121 816 9 650
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 516 306 −7 536
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 18 −283
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 051 −3 547
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 586 687 −1 630
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 224 668 0
7.2 Muut arvopaperit 362 019 −1 630
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 219 0
9 Muut saamiset 242 002 2 473
Vastaavaa yhteensä 2 169 061 1 261
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 946 353 −5 581
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 356 899 −29 498
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 166 145 −36 799
2.2 Talletusmahdollisuus 23 974 −6 084
2.3 Määräaikaistalletukset 166 780 13 416
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 −31
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 013 −44
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 129 189 30 498
5.1 Julkisyhteisöt 91 136 27 438
5.2 Muut 38 052 3 060
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 80 490 2 203
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 432 130
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 533 120
8.1 Talletukset ja muut velat 4 533 120
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 211 432 3 433
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 92 978 0
Vastattavaa yhteensä 2 169 061 1 261
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle