Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. aprill 2014

29. aprill 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. aprillil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 210,2 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
24. aprill 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 0,2 miljardit USA dollarit 0,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,6 miljardi euro võrra 362 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 5,6 miljardi euro võrra 946,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 27,4 miljardi euro võrra 91,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,5 miljardi euro võrra 447,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. aprillil 2014 möödus 112,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 121,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus 153,4 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 166,8 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 7,5 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 24 miljardi euro ulatuses (võrreldes 30,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna. Selle tulemusel ulatus 25. aprillil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 172,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,8 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 36,8 miljardi euro võrra 166,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 547 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 198 1 090
2.1 Nõuded RVFle 81 751 807
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 447 283
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 802 −34
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 416 1 076
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 416 1 076
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 638 141 1 832
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 121 816 9 650
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 516 306 −7 536
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 18 −283
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 051 −3 547
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 586 687 −1 630
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 224 668 0
7.2 Muud väärtpaberid 362 019 −1 630
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 219 0
9 Muud varad 242 002 2 473
Varad kokku 2 169 061 1 261
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 946 353 −5 581
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 356 899 −29 498
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 166 145 −36 799
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 23 974 −6 084
2.3 Tähtajalised hoiused 166 780 13 416
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 −31
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 013 −44
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 129 189 30 498
5.1 Valitsussektor 91 136 27 438
5.2 Muud kohustused 38 052 3 060
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 80 490 2 203
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 432 130
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 533 120
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 533 120
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 211 432 3 433
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 92 978 0
Kohustused kokku 2 169 061 1 261
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid