Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. dubnu 2014

29. dubna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. dubna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,8 mld. EUR na 210,2 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
24. dubna 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 0,2 mld. USD 0,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,6 mld. EUR na 362 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 5,6 mld. EUR na 946,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 27,4 mld. EUR na 91,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 5,5 mld. EUR na 447,4 mld. EUR. Ve středu 23. dubna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 112,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 121,8 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 153,4 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 166,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před lhůtou splatnosti 7,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,3 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 24 mld. EUR (oproti 30,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny. V týdnu končícím 25. dubna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 172,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,8 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 36,8 mld. EUR na 166,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 547 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 198 1 090
2.1 Pohledávky za MMF 81 751 807
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 447 283
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 802 −34
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 416 1 076
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 416 1 076
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 638 141 1 832
5.1 Hlavní refinanční operace 121 816 9 650
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 516 306 −7 536
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 18 −283
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 051 −3 547
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 586 687 −1 630
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 224 668 0
7.2 Ostatní cenné papíry 362 019 −1 630
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 219 0
9 Ostatní aktiva 242 002 2 473
Aktiva celkem 2 169 061 1 261
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 946 353 −5 581
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 356 899 −29 498
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 166 145 −36 799
2.2 Vkladová facilita 23 974 −6 084
2.3 Termínované vklady 166 780 13 416
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 −31
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 013 −44
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 129 189 30 498
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 91 136 27 438
5.2 Ostatní závazky 38 052 3 060
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 80 490 2 203
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 432 130
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 533 120
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 533 120
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 211 432 3 433
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 978 0
Pasiva celkem 2 169 061 1 261
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média