Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 aprilie 2014

15 aprilie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 aprilie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a înregistrat o scădere de 2 milioane EUR.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 209,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 363,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 1,6 miliarde EUR, până la 944,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 1,1 miliarde EUR, până la 68,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 16,8 miliarde EUR, până la 442,9 miliarde EUR. Miercuri, 9 aprilie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 110,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 104,6 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 172,5 miliarde EUR.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 7,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 28 de miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 4,9 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 21,2 miliarde EUR (comparativ cu 25,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 224,7 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 11 aprilie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 172,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 17,1 miliarde EUR, până la 198,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 547 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 422 10
2.1 Creanţe asupra FMI 80 949 10
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 473 0
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 509 433
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 727 378
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 727 378
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 636 727 9 376
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 104 619 −6 024
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 532 107 15 622
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −222
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 64 912 −1 625
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 588 067 −306
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 224 668 −241
7.2 Alte titluri 363 400 −64
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 219 0
9 Alte active 238 951 −170
Total active 2 169 081 8 094
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 944 154 1 621
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 392 036 9 666
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 198 232 17 087
2.2 Facilitatea de depozit 21 154 −4 570
2.3 Depozite pe termen fix 172 500 −3 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 150 149
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 105 −6 203
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 99 868 4 774
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 68 860 −1 064
5.2 Alte angajamente 31 008 5 839
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 82 871 −1 259
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 071 −73
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 862 227
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 862 227
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 205 394 −659
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 92 978 0
Total pasive 2 169 081 8 094

Contacte media