Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. április 11.

2014. április 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. április 11-én végződő héten az aranykészletek és aranykövetelések állománya (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió euróval csökkent.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 209,2 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) között állandóan rendelkezésre álló cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 363,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval, 944,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,1 milliárd euróval csökkent, 68,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 16,8 milliárd euróval 442,9 milliárd euróra emelkedett. 2014. április 9-én, szerdán lejárt egy 110,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 104,6 milliárd euro értékben, egy hetes lejárattal. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 172,5 milliárd euro értékben.

A hét folyamán lejárt egy 7,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 28 milliárd euro értékben, míg 4,9 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás értéke (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 21,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti 25,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 224,7 milliárd euróra csökkent. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. április 11-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 172,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,1 milliárd euróval 198,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 547 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 422 10
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 949 10
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 473 0
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 509 433
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 727 378
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 727 378
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 636 727 9 376
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 104 619 −6 024
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 532 107 15 622
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −222
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 64 912 −1 625
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 588 067 −306
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 224 668 −241
7.2 Egyéb értékpapírok 363 400 −64
8 Euróban denominált államadósság 28 219 0
9 Egyéb eszközök 238 951 −170
Eszközök összesen 2 169 081 8 094
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 944 154 1 621
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 392 036 9 666
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 198 232 17 087
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 154 −4 570
2.3 Lekötött betétek 172 500 −3 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 150 149
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 105 −6 203
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 99 868 4 774
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 68 860 −1 064
5.2 Egyéb kötelezettségek 31 008 5 839
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 82 871 −1 259
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 071 −73
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 862 227
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 862 227
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 394 −659
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 92 978 0
Források összesen 2 169 081 8 094

Médiakapcsolatok