Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.4.2014

15.4.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.4.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 209,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 363,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 944,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,1 miljardilla eurolla 68,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 16,8 miljardilla eurolla 442,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.4.2014 erääntyi 110,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 104,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 172,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 7,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 28 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 4,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 21,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 25,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 224,7 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 11.4.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 172,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 17,1 miljardilla eurolla 198,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 547 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 422 10
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 949 10
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 473 0
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 509 433
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 727 378
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 727 378
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 636 727 9 376
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 104 619 −6 024
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 532 107 15 622
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −222
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 64 912 −1 625
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 588 067 −306
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 224 668 −241
7.2 Muut arvopaperit 363 400 −64
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 219 0
9 Muut saamiset 238 951 −170
Vastaavaa yhteensä 2 169 081 8 094
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 944 154 1 621
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 392 036 9 666
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 198 232 17 087
2.2 Talletusmahdollisuus 21 154 −4 570
2.3 Määräaikaistalletukset 172 500 −3 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 150 149
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 105 −6 203
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 99 868 4 774
5.1 Julkisyhteisöt 68 860 −1 064
5.2 Muut 31 008 5 839
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 82 871 −1 259
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 071 −73
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 862 227
8.1 Talletukset ja muut velat 4 862 227
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 205 394 −659
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 92 978 0
Vastattavaa yhteensä 2 169 081 8 094

Yhteyshenkilöt