Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. aprill 2014

15. aprill 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. aprillil 2014 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 209,2 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 363,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 1,6 miljardi euro võrra 944,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,1 miljardi euro võrra 68,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 16,8 miljardi euro võrra 442,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. aprillil 2014 möödus 110,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 104,6 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 172,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 7,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 28 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 4,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 21,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 25,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 224,7 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 11. aprillil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 172,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,8 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,1 miljardi euro võrra 198,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 547 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 422 10
2.1 Nõuded RVFle 80 949 10
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 473 0
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 509 433
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 727 378
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 727 378
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 636 727 9 376
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 104 619 −6 024
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 532 107 15 622
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −222
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 64 912 −1 625
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 588 067 −306
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 224 668 −241
7.2 Muud väärtpaberid 363 400 −64
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 219 0
9 Muud varad 238 951 −170
Varad kokku 2 169 081 8 094
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 944 154 1 621
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 392 036 9 666
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 198 232 17 087
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 154 −4 570
2.3 Tähtajalised hoiused 172 500 −3 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 150 149
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 105 −6 203
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 99 868 4 774
5.1 Valitsussektor 68 860 −1 064
5.2 Muud kohustused 31 008 5 839
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 82 871 −1 259
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 071 −73
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 862 227
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 862 227
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 205 394 −659
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 92 978 0
Kohustused kokku 2 169 081 8 094

Kontaktandmed