Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 martie 2014

1 aprilie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 28 martie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 207,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
27 martie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 83 de zile 100 de milioane USD -
27 martie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile - 50 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 2,1 miliarde EUR, până la 362 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 1,8 miliarde EUR, până la 938,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 12,2 miliarde EUR, până la 89,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 3 miliarde EUR, până la 437 de miliarde EUR. Miercuri, 26 martie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 96,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 121,3 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 20,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 11,6 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 18,9 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,4 miliarde EUR (faţă de 0,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 28,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 34,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 228,4 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 28 martie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,7 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 16 miliarde EUR, până la 179,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 134 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 548 −103
2.1 Creanţe asupra FMI 80 691 2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 857 −104
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 137 −757
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 742 −1 459
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 742 −1 459
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 640 766 −3 308
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 121 305 24 399
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 518 043 −28 206
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 417 500
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 65 988 −11 860
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 590 351 1 887
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 228 373 −211
7.2 Alte titluri 361 978 2 098
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 237 0
9 Alte active 238 201 1 623
Total active 2 152 103 −13 977
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 938 728 1 789
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 382 918 −22 322
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 179 162 −16 039
2.2 Facilitatea de depozit 28 256 −6 280
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 9 499 4 404
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 117 133 13 690
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 89 910 12 218
5.2 Alte angajamente 27 223 1 472
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 81 607 −6 634
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 408 431
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 716 −1 176
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 716 −1 176
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 206 808 −4 398
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 92 692 239
Total pasive 2 152 103 −13 977

Contacte media