Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. kovo 28 d.

2014 m. balandžio 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. kovo 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 207,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Operacijos tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. kovo 27 d. 83 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 100 mln. JAV dolerių -
2014 m. kovo 27 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 50 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 362 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 938,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 89,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 437 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. kovo 26 d., baigėsi 96,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 121,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Per savaitę baigėsi 20,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų terminas ir buvo atlikta nauja 11,6 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 18,9 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 28,3 mlrd. eurų (palyginti su 34,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 228,4 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. kovo 28 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,9 mlrd. eurų ir 14,7 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16 mlrd. eurų – iki 179,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 134 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 548 −103
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 691 2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 857 −104
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 137 −757
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 742 −1 459
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 742 −1 459
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 640 766 −3 308
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 121 305 24 399
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 518 043 −28 206
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 417 500
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 65 988 −11 860
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 590 351 1 887
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 228 373 −211
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 361 978 2 098
8 Valdžios skola eurais 28 237 0
9 Kitas turtas 238 201 1 623
Visas turtas 2 152 103 −13 977
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 938 728 1 789
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 382 918 −22 322
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 179 162 −16 039
2.2 Indėlių galimybė 28 256 −6 280
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 499 4 404
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 117 133 13 690
5.1 Valdžiai 89 910 12 218
5.2 Kiti įsipareigojimai 27 223 1 472
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 81 607 −6 634
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 408 431
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 716 −1 176
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 716 −1 176
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 206 808 −4 398
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 692 239
Visi įsipareigojimai 2 152 103 −13 977

Kontaktai žiniasklaidai