Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. március 28.

2014. április 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. március 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 207,8 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. március 27. 83-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 100 millió USD -
2014. március 27. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 50 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,1 milliárd euróval 362 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval, 938,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 12,2 milliárd euróval 89,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 3 milliárd euróval 437 milliárd euróra emelkedett. 2014. március 26-án, szerdán lejárt egy 96,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor egyhetes lejárattal, 121,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor, azonos értékben.

A hét folyamán lejárt egy 20,9 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 11,6 milliárd euro értékben, míg 18,9 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket fizettek vissza lejárat előtt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 28,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 34,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 228,4 milliárd euróra csökkent. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. március 28-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,7 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16 milliárd euróval 179,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 134 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 548 −103
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 691 2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 857 −104
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 137 −757
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 742 −1 459
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 742 −1 459
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 640 766 −3 308
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 121 305 24 399
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 518 043 −28 206
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 417 500
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 65 988 −11 860
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 590 351 1 887
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 228 373 −211
7.2 Egyéb értékpapírok 361 978 2 098
8 Euróban denominált államadósság 28 237 0
9 Egyéb eszközök 238 201 1 623
Eszközök összesen 2 152 103 −13 977
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 938 728 1 789
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 382 918 −22 322
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 179 162 −16 039
2.2 Betéti rendelkezésre állás 28 256 −6 280
2.3 Lekötött betétek 175 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 9 499 4 404
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 117 133 13 690
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 89 910 12 218
5.2 Egyéb kötelezettségek 27 223 1 472
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 81 607 −6 634
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 408 431
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 716 −1 176
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 716 −1 176
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 206 808 −4 398
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 92 692 239
Források összesen 2 152 103 −13 977

Médiakapcsolatok