Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.3.2014

1.4.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.3.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 207,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.3.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (83 päivää) 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -
27.3.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) - 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,1 miljardilla eurolla 362 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 938,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 12,2 miljardilla eurolla 89,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 3 miljardilla eurolla 437 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.3.2014 erääntyi 96,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 121,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi myös 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 20,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 11,6 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 18,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 28,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 34,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 228,4 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 28.3.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,7 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 16 miljardilla eurolla 179,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 134 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 548 −103
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 691 2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 857 −104
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 137 −757
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 742 −1 459
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 742 −1 459
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 640 766 −3 308
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 121 305 24 399
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 518 043 −28 206
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 417 500
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 65 988 −11 860
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 590 351 1 887
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 228 373 −211
7.2 Muut arvopaperit 361 978 2 098
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 237 0
9 Muut saamiset 238 201 1 623
Vastaavaa yhteensä 2 152 103 −13 977
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 938 728 1 789
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 382 918 −22 322
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 179 162 −16 039
2.2 Talletusmahdollisuus 28 256 −6 280
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 499 4 404
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 117 133 13 690
5.1 Julkisyhteisöt 89 910 12 218
5.2 Muut 27 223 1 472
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 81 607 −6 634
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 408 431
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 716 −1 176
8.1 Talletukset ja muut velat 5 716 −1 176
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 206 808 −4 398
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 92 692 239
Vastattavaa yhteensä 2 152 103 −13 977

Yhteyshenkilöt