Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 martie 2014

18 martie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 martie 2014, scăderea de 24 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 207,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 359 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 1,1 miliarde EUR, până la 938,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 18,3 miliarde EUR, până la 56,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 2,3 miliarde EUR, până la 449,9 miliarde EUR. Miercuri, 12 martie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 87 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 92,6 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 6,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 7,5 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 11,4 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 23,5 miliarde EUR (comparativ cu 30,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 228,8 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 14 martie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 38,3 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 39,6 miliarde EUR, până la 226,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 134 −24
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 460 148
2.1 Creanţe asupra FMI 80 783 −10
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 677 158
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 790 −77
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 321 −485
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 321 −485
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 648 892 −5 123
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 92 565 5 518
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 556 324 −10 359
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 −282
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 76 038 3 163
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 587 877 −157
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 228 835 −467
7.2 Alte titluri 359 042 309
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 237 0
9 Alte active 237 022 −1 999
Total active 2 167 771 −4 553
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 938 126 1 123
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 425 795 32 241
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 226 755 39 642
2.2 Facilitatea de depozit 23 495 −7 444
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 45 42
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 014 −174
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 83 432 −30 442
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 367 −18 283
5.2 Alte angajamente 27 065 −12 159
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 88 133 −2 465
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 209 −649
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 487 722
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 487 722
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 211 527 −4 968
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 92 453 59
Total pasive 2 167 771 −4 553

Contacte media