Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. március 14.

2014. március 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. március 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 24 millió euróval csökkentek az eurorendszer egyik központi bankjának aranyeladása miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 207,8 milliárd euro maradt az ügyfél- és portfólióügyletek miatt.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű kölcsönös devizamegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 359 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval, 938,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,3 milliárd euróval csökkent, 56,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,3 milliárd euróval 449,9 milliárd euróra emelkedett. 2014. március 12-én, szerdán lejárt egy 87 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 92,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

A hét folyamán lejárt egy 6,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 7,5 milliárd euro értékben, míg 11,4 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás értéke (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 23,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti 30,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 228,8 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. március 14-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 38,3 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 39,6 milliárd euróval 226,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 134 −24
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 460 148
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 783 −10
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 677 158
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 790 −77
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 321 −485
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 321 −485
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 648 892 −5 123
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 92 565 5 518
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 556 324 −10 359
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −282
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 76 038 3 163
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 587 877 −157
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 228 835 −467
7.2 Egyéb értékpapírok 359 042 309
8 Euróban denominált államadósság 28 237 0
9 Egyéb eszközök 237 022 −1 999
Eszközök összesen 2 167 771 −4 553
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 938 126 1 123
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 425 795 32 241
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 226 755 39 642
2.2 Betéti rendelkezésre állás 23 495 −7 444
2.3 Lekötött betétek 175 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 45 42
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 014 −174
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 83 432 −30 442
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 367 −18 283
5.2 Egyéb kötelezettségek 27 065 −12 159
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 88 133 −2 465
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 209 −649
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 487 722
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 487 722
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 211 527 −4 968
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 92 453 59
Források összesen 2 167 771 −4 553

Médiakapcsolatok