Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.3.2014

18.3.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.3.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 24 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 207,8 miljardina eurona asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 359 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 938,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 18,3 miljardilla eurolla 56,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 449,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.3.2014 erääntyi 87 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 92,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi myös 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 6,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 7,5 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 11,4 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 23,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 30,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,5 miljardilla eurolla 228,8 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 14.3.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 38,3 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 39,6 miljardilla eurolla 226,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 134 −24
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 460 148
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 783 −10
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 677 158
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 790 −77
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 321 −485
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 321 −485
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 648 892 −5 123
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 92 565 5 518
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 556 324 −10 359
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −282
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 76 038 3 163
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 587 877 −157
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 228 835 −467
7.2 Muut arvopaperit 359 042 309
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 237 0
9 Muut saamiset 237 022 −1 999
Vastaavaa yhteensä 2 167 771 −4 553
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 938 126 1 123
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 425 795 32 241
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 226 755 39 642
2.2 Talletusmahdollisuus 23 495 −7 444
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 45 42
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 014 −174
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 83 432 −30 442
5.1 Julkisyhteisöt 56 367 −18 283
5.2 Muut 27 065 −12 159
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 88 133 −2 465
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 209 −649
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 487 722
8.1 Talletukset ja muut velat 6 487 722
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 211 527 −4 968
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 92 453 59
Vastattavaa yhteensä 2 167 771 −4 553

Yhteyshenkilöt