Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 14ης Μαρτίου 2014

18 Μαρτίου 2014

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 14 Μαρτίου 2014 η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 24 εκατ. ευρώ οφειλόταν στην πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 207,8 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την επισκοπούμενη εβδομάδα δεν διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα πράξεις παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 359 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε 938,1 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 18,3 δισεκ. ευρώ σε 56,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2,3 δισεκ. ευρώ σε 449,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 87 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 92,6 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 175,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Εντός της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 6,5 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 7,5 δισεκ. ευρώ, ενώ αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό 11,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 23,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 30,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 228,8 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εξόφληση των τίτλων που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 14 Μαρτίου 2014 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 175,7 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 38,3 δισεκ. ευρώ και 14,8 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 39,6 δισεκ. ευρώ σε 226,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 303.134 −24
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 244.460 148
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.783 −10
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 163.677 158
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 23.790 −77
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.321 −485
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.321 −485
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 648.892 −5.123
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 92.565 5.518
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 556.324 −10.359
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 −282
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 76.038 3.163
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 587.877 −157
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 228.835 −467
7.2 Λοιποί τίτλοι 359.042 309
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 28.237 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 237.022 −1.999
Σύνολο ενεργητικού 2.167.771 −4.553
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 938.126 1.123
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 425.795 32.241
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 226.755 39.642
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 23.495 −7.444
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 175.500 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 45 42
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.014 −174
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 83.432 −30.442
5.1 Γενική κυβέρνηση 56.367 −18.283
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 27.065 −12.159
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 88.133 −2.465
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.209 −649
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.487 722
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.487 722
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.717 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 211.527 −4.968
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 262.876 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 92.453 59
Σύνολο παθητικού 2.167.771 −4.553

Εκπρόσωποι Τύπου