Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 februarie 2014

4 martie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 februarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,6 miliarde EUR, până la 207,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
27 februarie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 28 de milioane USD 126 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,6 miliarde EUR, până la 357,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 4,8 miliarde EUR, până la 933,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 7,5 miliarde EUR, până la 99,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 1,7 miliarde EUR, până la 459,4 miliarde EUR. Miercuri, 26 februarie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 92,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 94 de miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 5,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 6,3 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 2,8 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 29,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 32 de miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 229,3 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 28 februarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 38,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 8,9 miliarde EUR, până la 187,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 158 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 243 828 −313
2.1 Creanţe asupra FMI 80 725 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 102 −308
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 130 1 179
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 005 216
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 005 216
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 664 508 −718
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 94 036 1 167
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 569 694 −2 474
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 776 589
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 74 105 −2 886
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 586 379 537
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 229 302 −53
7.2 Alte titluri 357 077 589
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 237 0
9 Alte active 237 729 −1 784
Total active 2 181 079 −3 769
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 933 847 4 787
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 392 487 −11 292
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 187 393 −8 869
2.2 Facilitatea de depozit 29 371 −2 643
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 223 220
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 179 68
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 126 112 9 304
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 99 258 7 529
5.2 Alte angajamente 26 854 1 775
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 93 494 −527
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 782 1 783
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 939 −1 506
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 939 −1 506
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 214 249 −6 647
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 92 395 261
Total pasive 2 181 079 −3 769

Contacte media