Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. vasario 28 d.

2014 m. kovo 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. vasario 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 207,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. vasario 27 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 28 mln. JAV dolerių 126 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 357,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 933,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,5 mlrd. eurų – iki 99,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 459,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. vasario 26 d., baigėsi 92,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 94 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Praėjusią savaitę baigėsi 5,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 6,3 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 2,8 mlrd. eurų suma grąžinta prieš terminą.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 29,4 mlrd. eurų (palyginti su 32 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 229,3 mlrd. eurų pasibaigus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2014 m. vasario 28 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 38,8 mlrd. eurų ir 14,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,9 mlrd. eurų – iki 187,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 158 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 243 828 −313
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 725 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 102 −308
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 130 1 179
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 005 216
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 005 216
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 664 508 −718
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 94 036 1 167
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 569 694 −2 474
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 776 589
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 74 105 −2 886
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 586 379 537
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 229 302 −53
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 357 077 589
8 Valdžios skola eurais 28 237 0
9 Kitas turtas 237 729 −1 784
Visas turtas 2 181 079 −3 769
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 933 847 4 787
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 392 487 −11 292
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 187 393 −8 869
2.2 Indėlių galimybė 29 371 −2 643
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 223 220
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 179 68
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 126 112 9 304
5.1 Valdžiai 99 258 7 529
5.2 Kiti įsipareigojimai 26 854 1 775
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 93 494 −527
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 782 1 783
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 939 −1 506
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 939 −1 506
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 249 −6 647
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 395 261
Visi įsipareigojimai 2 181 079 −3 769

Kontaktai žiniasklaidai