Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. február 28.

2014. március 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. február 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,6 milliárd euróval 207,5 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. február 27. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 28 millió USD 126 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött állandóan rendelkezésre álló cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 357,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval, 933,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,5 milliárd euróval 99,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1,7 milliárd euróval 459,4 milliárd euróra emelkedett. 2014. február 26-án, szerdán lejárt egy 92,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb egyhetes kihelyezésre került sor 94 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

A hét folyamán lejárt egy 5,9 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 6,3 milliárd euro értékben, míg 2,8 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozást fizettek vissza lejárat előtt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 29,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 32 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 229,3 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. február 28-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 38,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,9 milliárd euróval 187,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 158 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 243 828 −313
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 725 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 102 −308
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 130 1 179
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 005 216
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 005 216
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 664 508 −718
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 94 036 1 167
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 569 694 −2 474
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 776 589
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 74 105 −2 886
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 586 379 537
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 229 302 −53
7.2 Egyéb értékpapírok 357 077 589
8 Euróban denominált államadósság 28 237 0
9 Egyéb eszközök 237 729 −1 784
Eszközök összesen 2 181 079 −3 769
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 933 847 4 787
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 392 487 −11 292
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 187 393 −8 869
2.2 Betéti rendelkezésre állás 29 371 −2 643
2.3 Lekötött betétek 175 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 223 220
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 179 68
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 126 112 9 304
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 99 258 7 529
5.2 Egyéb kötelezettségek 26 854 1 775
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 93 494 −527
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 782 1 783
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 939 −1 506
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 939 −1 506
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 249 −6 647
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 92 395 261
Források összesen 2 181 079 −3 769

Médiakapcsolatok