Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 28. veljače 2014.

4. ožujka 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 28. veljače 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,6 milijarda EUR na 207,5 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
27. veljače 2014. 84-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 28 milijuna USD 126 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 0,6 milijarda EUR na 357,1 milijardu EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 4,8 milijarda EUR na 933,8 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 7,5 milijarda EUR na 99,3 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 1,7 milijarda EUR na 459,4 milijarde EUR. U srijedu, 26. veljače 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 92,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 94 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti jednakog iznosa s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 5,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 6,3 milijarde EUR, dok je 2,8 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,8 milijarda EUR (u odnosu na 0,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 29,4 milijarde EUR (u odnosu na 32 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 0,1 milijardu EUR na 229,3 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru drugog programa otkupa pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 28. veljače 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 38,8 milijarda EUR odnosno 14,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 8,9 milijarda EUR na 187,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 158 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 243 828 −313
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 725 −4
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 102 −308
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 130 1 179
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 005 216
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 005 216
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 664 508 −718
5.1 Glavne operacije refinanciranja 94 036 1 167
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 569 694 −2 474
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 776 589
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 74 105 −2 886
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 586 379 537
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 229 302 −53
7.2 Ostali vrijednosni papiri 357 077 589
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 237 0
9 Ostala imovina 237 729 −1 784
Ukupno imovina 2 181 079 −3 769
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 933 847 4 787
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 392 487 −11 292
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 187 393 −8 869
2.2 Novčani depoziti 29 371 −2 643
2.3 Oročeni depoziti 175 500 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 223 220
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 179 68
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 126 112 9 304
5.1 Opća država 99 258 7 529
5.2 Ostale obveze 26 854 1 775
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 93 494 −527
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 782 1 783
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 939 −1 506
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 939 −1 506
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 214 249 −6 647
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 92 395 261
Ukupno obveze 2 181 079 −3 769

Kontaktni podatci za medije