Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.2.2014

4.3.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.2.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 207,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.2.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 28 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 126 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 357,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 933,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7,5 miljardilla eurolla 99,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 459,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.2.2014 erääntyi 92,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 94 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi myös 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 5,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 6,3 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 2,8 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 29,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 32 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 229,3 miljardiin euroon toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi.

Perjantaina 28.2.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 38,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 8,9 miljardilla eurolla 187,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 158 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 243 828 −313
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 725 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 102 −308
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 130 1 179
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 005 216
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 005 216
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 664 508 −718
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 94 036 1 167
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 569 694 −2 474
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 776 589
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 74 105 −2 886
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 586 379 537
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 229 302 −53
7.2 Muut arvopaperit 357 077 589
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 237 0
9 Muut saamiset 237 729 −1 784
Vastaavaa yhteensä 2 181 079 −3 769
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 933 847 4 787
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 392 487 −11 292
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 187 393 −8 869
2.2 Talletusmahdollisuus 29 371 −2 643
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 223 220
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 179 68
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 126 112 9 304
5.1 Julkisyhteisöt 99 258 7 529
5.2 Muut 26 854 1 775
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 93 494 −527
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 782 1 783
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 939 −1 506
8.1 Talletukset ja muut velat 4 939 −1 506
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 214 249 −6 647
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 92 395 261
Vastattavaa yhteensä 2 181 079 −3 769

Yhteyshenkilöt