Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 februarie 2014

25 februarie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 februarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,6 miliarde EUR, până la 206,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 0,8 miliarde EUR, până la 356,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,2 miliarde EUR, până la 929,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 25,9 miliarde EUR, până la 91,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 3,1 miliarde EUR, până la 457,7 miliarde EUR. Miercuri, 19 februarie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 93,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 92,9 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, suma de 1 miliard EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 32 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 29,9 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 229,4 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 21 februarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 38,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,9 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 27,5 miliarde EUR, până la 196,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 158 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 140 −327
2.1 Creanţe asupra FMI 80 730 240
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 410 −568
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 952 −194
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 789 −343
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 789 −343
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 665 226 −1 382
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 92 868 −414
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 572 169 −1 020
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 187 52
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 76 991 2 261
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 585 842 −1 357
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 229 354 −577
7.2 Alte titluri 356 488 −781
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 237 0
9 Alte active 239 513 −3 909
Total active 2 184 848 −5 251
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 929 060 −2 179
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 403 779 −25 800
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 196 262 −27 473
2.2 Facilitatea de depozit 32 014 2 123
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −450
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 111 −132
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 116 808 30 362
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 91 729 25 923
5.2 Alte angajamente 25 079 4 439
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 94 021 −5 347
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 000 −357
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 446 −737
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 446 −737
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 220 896 −2 614
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 92 134 1 554
Total pasive 2 184 848 −5 251
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media