Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. február 21.

2014. február 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. február 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval nőtt, 206,9 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű, kölcsönös devizamegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 356,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval, 929,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 25,9 milliárd euróval 91,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,1 milliárd euróval 457,7 milliárd euróra csökkent. 2014. február 19-én, szerdán lejárt egy 93,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 92,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket fizettek vissza lejárat előtt, 1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 32 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 29,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 229,4 milliárd euróra csökkent. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. február 21-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 38,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,9 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 27,5 milliárd euróval 196,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 158 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 140 −327
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 730 240
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 410 −568
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 952 −194
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 789 −343
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 789 −343
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 665 226 −1 382
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 92 868 −414
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 572 169 −1 020
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 187 52
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 76 991 2 261
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 585 842 −1 357
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 229 354 −577
7.2 Egyéb értékpapírok 356 488 −781
8 Euróban denominált államadósság 28 237 0
9 Egyéb eszközök 239 513 −3 909
Eszközök összesen 2 184 848 −5 251
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 929 060 −2 179
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 403 779 −25 800
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 196 262 −27 473
2.2 Betéti rendelkezésre állás 32 014 2 123
2.3 Lekötött betétek 175 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −450
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 111 −132
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 116 808 30 362
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 91 729 25 923
5.2 Egyéb kötelezettségek 25 079 4 439
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 94 021 −5 347
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 000 −357
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 446 −737
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 446 −737
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 220 896 −2 614
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 92 134 1 554
Források összesen 2 184 848 −5 251

Médiakapcsolatok