Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.2.2014

25.2.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.2.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 206,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,8 miljardilla eurolla 356,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,2 miljardilla eurolla 929,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 25,9 miljardilla eurolla 91,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,1 miljardilla eurolla 457,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.2.2014 erääntyi 93,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 92,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi myös 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 1 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 32 miljardia euroa (edellisellä viikolla 29,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 229,4 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 21.2.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 38,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,9 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 27,5 miljardilla eurolla 196,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 158 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 140 −327
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 730 240
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 410 −568
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 952 −194
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 789 −343
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 789 −343
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 665 226 −1 382
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 92 868 −414
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 572 169 −1 020
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 187 52
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 76 991 2 261
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 585 842 −1 357
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 229 354 −577
7.2 Muut arvopaperit 356 488 −781
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 237 0
9 Muut saamiset 239 513 −3 909
Vastaavaa yhteensä 2 184 848 −5 251
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 929 060 −2 179
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 403 779 −25 800
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 196 262 −27 473
2.2 Talletusmahdollisuus 32 014 2 123
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −450
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 111 −132
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 116 808 30 362
5.1 Julkisyhteisöt 91 729 25 923
5.2 Muut 25 079 4 439
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 94 021 −5 347
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 000 −357
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 446 −737
8.1 Talletukset ja muut velat 6 446 −737
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 220 896 −2 614
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 92 134 1 554
Vastattavaa yhteensä 2 184 848 −5 251

Yhteyshenkilöt