Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 februarie 2014

18 februarie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 februarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s‑a diminuat cu 0,5 miliarde EUR, până la 206,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,6 miliarde EUR, până la 357,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 931,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 8,7 miliarde EUR, până la 65,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 12,2 miliarde EUR, până la 460,8 miliarde EUR. Miercuri, 12 februarie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 95,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 93,3 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 175,5 miliarde EUR.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 7,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 6,5 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 1,8 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 29,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 47,2 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 229,9 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 14 februarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 39,3 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,9 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 23,3 miliarde EUR, până la 223,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 158 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 467 271
2.1 Creanţe asupra FMI 80 490 −538
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 978 808
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 146 343
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 132 −28
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 132 −28
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 666 608 −4 664
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 93 282 −1 864
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 573 189 −2 387
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 135 −413
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 74 729 4 257
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 587 199 955
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 229 931 −673
7.2 Alte titluri 357 269 1 627
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 237 0
9 Alte active 243 423 −1 372
Total active 2 190 099 −238
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 931 240 −1 404
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 429 579 6 411
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 223 735 23 291
2.2 Facilitatea de depozit 29 891 −17 331
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 453 450
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 243 1 137
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 86 446 −7 664
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 65 806 −8 738
5.2 Alte angajamente 20 640 1 074
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 99 368 −2 506
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 357 367
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 183 778
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 183 778
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 223 510 2 655
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 90 580 −12
Total pasive 2 190 099 −238

Contacte media