Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. február 14.

2014. február 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. február 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval csökkent, 206,4 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű kölcsönös devizamegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval 357,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval, 931,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,7 milliárd euróval csökkent, 65,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 12,2 milliárd euróval 460,8 milliárd euróra emelkedett. 2014. február 12-én, szerdán lejárt egy 95,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 93,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 175,5 milliárd euro értékben.

A hét folyamán lejárt egy 7,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 6,5 milliárd euro értékben, míg 1,8 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozást fizettek vissza lejárat előtt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 29,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 47,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,7 milliárd euróval 229,9 milliárd euróra csökkent. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. február 14-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 39,3 milliárd eurót, a második portfólióé pedig összesen 14,9 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 23,3 milliárd euróval 223,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 158 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 467 271
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 490 −538
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 978 808
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 146 343
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 132 −28
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 132 −28
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 666 608 −4 664
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 93 282 −1 864
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 573 189 −2 387
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 135 −413
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 74 729 4 257
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 587 199 955
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 229 931 −673
7.2 Egyéb értékpapírok 357 269 1 627
8 Euróban denominált államadósság 28 237 0
9 Egyéb eszközök 243 423 −1 372
Eszközök összesen 2 190 099 −238
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 931 240 −1 404
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 429 579 6 411
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 223 735 23 291
2.2 Betéti rendelkezésre állás 29 891 −17 331
2.3 Lekötött betétek 175 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 453 450
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 243 1 137
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 86 446 −7 664
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 65 806 −8 738
5.2 Egyéb kötelezettségek 20 640 1 074
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 99 368 −2 506
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 357 367
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 183 778
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 183 778
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 223 510 2 655
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 90 580 −12
Források összesen 2 190 099 −238

Médiakapcsolatok