Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.2.2014

18.2.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.2.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,5 miljardilla eurolla 206,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 357,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,4 miljardilla eurolla 931,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,7 miljardilla eurolla 65,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) lisääntyi 12,2 miljardilla eurolla 460,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.2.2014 erääntyi 95,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 93,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 175,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 7,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 6,5 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 1,8 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 29,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 47,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,7 miljardilla eurolla 229,9 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 14.2.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 39,3 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,9 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 23,3 miljardilla eurolla 223,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 158 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 467 271
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 490 −538
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 978 808
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 146 343
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 132 −28
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 132 −28
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 666 608 −4 664
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 93 282 −1 864
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 573 189 −2 387
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 135 −413
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 74 729 4 257
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 587 199 955
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 229 931 −673
7.2 Muut arvopaperit 357 269 1 627
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 237 0
9 Muut saamiset 243 423 −1 372
Vastaavaa yhteensä 2 190 099 −238
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 931 240 −1 404
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 429 579 6 411
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 223 735 23 291
2.2 Talletusmahdollisuus 29 891 −17 331
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 453 450
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 243 1 137
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 86 446 −7 664
5.1 Julkisyhteisöt 65 806 −8 738
5.2 Muut 20 640 1 074
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 99 368 −2 506
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 357 367
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 183 778
8.1 Talletukset ja muut velat 7 183 778
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 223 510 2 655
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 90 580 −12
Vastattavaa yhteensä 2 190 099 −238

Yhteyshenkilöt