Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. veebruar 2014

18. veebruar 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. veebruaril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 206,4 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,6 miljardi euro võrra 357,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 1,4 miljardi euro võrra 931,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,7 miljardi euro võrra 65,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 12,2 miljardi euro võrra 460,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. veebruaril 2014 möödus 95,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 93,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 7,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,5 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 29,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 47,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 229,9 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 14. veebruaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 39,3 miljardi ja 14,9 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 23,3 miljardi euro võrra 223,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 158 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 467 271
2.1 Nõuded RVFle 80 490 −538
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 978 808
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 146 343
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 132 −28
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 132 −28
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 666 608 −4 664
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 93 282 −1 864
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 573 189 −2 387
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 135 −413
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 74 729 4 257
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 587 199 955
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 229 931 −673
7.2 Muud väärtpaberid 357 269 1 627
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 237 0
9 Muud varad 243 423 −1 372
Varad kokku 2 190 099 −238
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 931 240 −1 404
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 429 579 6 411
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 223 735 23 291
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 29 891 −17 331
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 453 450
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 243 1 137
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 86 446 −7 664
5.1 Valitsussektor 65 806 −8 738
5.2 Muud kohustused 20 640 1 074
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 99 368 −2 506
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 357 367
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 183 778
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 183 778
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 223 510 2 655
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 90 580 −12
Kohustused kokku 2 190 099 −238

Kontaktandmed