Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 februarie 2014

11 februarie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 februarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s‑a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 206,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 0,5 miliarde EUR, până la 355,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 932,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 18,3 miliarde EUR, până la 74,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 36 de miliarde EUR, până la 448,5 miliarde EUR. Miercuri, 5 februarie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 115,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 95,1 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 151,2 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 175,5 miliarde EUR.

În cursul săptămânii, suma de 0,5 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,5 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 47,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 56,1 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 230,6 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 7 februarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 39,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 15,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 15,2 miliarde EUR, până la 200,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 157 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 197 −48
2.1 Creanţe asupra FMI 81 027 −373
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 169 325
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 803 −941
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 160 −999
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 160 −999
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 671 271 −20 663
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 95 146 −20 489
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 575 576 −468
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 548 293
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 70 472 −2 401
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 586 245 −1 162
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 230 603 −712
7.2 Alte titluri 355 641 −451
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 237 −50
9 Alte active 244 795 −460
Total active 2 190 338 −26 723
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 932 643 185
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 423 168 44
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 200 444 −15 246
2.2 Facilitatea de depozit 47 221 −8 843
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 24 294
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −160
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 107 973
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 94 110 −21 956
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 74 544 −18 322
5.2 Alte angajamente 19 566 −3 634
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 101 874 −4 256
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 990 −1 934
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 405 1 320
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 405 1 320
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 220 856 −1 118
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 90 591 18
Total pasive 2 190 338 −26 723

Contacte media