Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. február 7.

2014. február 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. szeptember 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval csökkent, 206,9 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű kölcsönös devizamegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 355,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval, 932,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,3 milliárd euróval csökkent, 74,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 36 milliárd euróval csökkent, 448,5 milliárd euróra. 2014. február 5-én, szerdán lejárt egy 115,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 95,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 151,2 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 175,5 milliárd euro értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket fizettek vissza lejárat előtt, 0,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 47,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 56,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,7 milliárd euróval 230,6 milliárd euróra csökkent. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. február 7-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 39,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,2 milliárd euróval 200,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 157 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 197 −48
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 027 −373
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 169 325
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 803 −941
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 160 −999
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 160 −999
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 671 271 −20 663
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 95 146 −20 489
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 575 576 −468
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 548 293
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 70 472 −2 401
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 586 245 −1 162
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 230 603 −712
7.2 Egyéb értékpapírok 355 641 −451
8 Euróban denominált államadósság 28 237 −50
9 Egyéb eszközök 244 795 −460
Eszközök összesen 2 190 338 −26 723
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 932 643 185
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 423 168 44
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 200 444 −15 246
2.2 Betéti rendelkezésre állás 47 221 −8 843
2.3 Lekötött betétek 175 500 24 294
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −160
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 107 973
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 94 110 −21 956
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 74 544 −18 322
5.2 Egyéb kötelezettségek 19 566 −3 634
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 101 874 −4 256
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 990 −1 934
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 405 1 320
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 405 1 320
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 220 856 −1 118
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 90 591 18
Források összesen 2 190 338 −26 723

Médiakapcsolatok