Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 7. veljače 2014.

11. veljače 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 7. veljače 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) smanjilo se za 0,4 milijarde EUR na 206,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) smanjilo se za 0,5 milijarda EUR na 355,6 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 0,2 milijarde EUR na 932,6 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 18,3 milijarde EUR na 74,5 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 36 milijarda EUR na 448,5 milijarda EUR. U srijedu, 5. veljače 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 115,6 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 95,1 milijardu EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 151,2 milijarde EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 0,5 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,5 milijarda EUR (u odnosu na 0,3 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 47,2 milijarde EUR (u odnosu na 56,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 0,7 milijarda EUR na 230,6 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 7. veljače 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugoga programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 39,8 milijarda EUR odnosno 15,1 milijardu EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 15,2 milijarde EUR na 200,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 157 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 197 −48
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 027 −373
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 169 325
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 803 −941
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 160 −999
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 160 −999
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 671 271 −20 663
5.1 Glavne operacije refinanciranja 95 146 −20 489
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 575 576 −468
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 548 293
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 1
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 70 472 −2 401
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 586 245 −1 162
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 230 603 −712
7.2 Ostali vrijednosni papiri 355 641 −451
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 237 −50
9 Ostala imovina 244 795 −460
Ukupno imovina 2 190 338 −26 723
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 932 643 185
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 423 168 44
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 200 444 −15 246
2.2 Novčani depoziti 47 221 −8 843
2.3 Oročeni depoziti 175 500 24 294
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 3 −160
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 107 973
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 94 110 −21 956
5.1 Opća država 74 544 −18 322
5.2 Ostale obveze 19 566 −3 634
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 101 874 −4 256
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 990 −1 934
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 405 1 320
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 405 1 320
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 220 856 −1 118
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 90 591 18
Ukupno obveze 2 190 338 −26 723

Kontaktni podatci za medije