Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.2.2014

11.2.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.2.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 206,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 355,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 932,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 18,3 miljardilla eurolla 74,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 36 miljardilla eurolla 448,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.2.2014 erääntyi 115,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 95,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 151,2 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 175,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 0,5 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 47,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 56,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,7 miljardilla eurolla 230,6 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 7.2.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 39,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 15,2 miljardilla eurolla 200,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 157 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 197 −48
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 027 −373
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 169 325
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 803 −941
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 160 −999
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 160 −999
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 671 271 −20 663
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 95 146 −20 489
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 575 576 −468
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 548 293
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 70 472 −2 401
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 586 245 −1 162
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 230 603 −712
7.2 Muut arvopaperit 355 641 −451
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 237 −50
9 Muut saamiset 244 795 −460
Vastaavaa yhteensä 2 190 338 −26 723
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 932 643 185
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 423 168 44
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 200 444 −15 246
2.2 Talletusmahdollisuus 47 221 −8 843
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 24 294
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −160
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 107 973
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 94 110 −21 956
5.1 Julkisyhteisöt 74 544 −18 322
5.2 Muut 19 566 −3 634
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 101 874 −4 256
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 990 −1 934
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 405 1 320
8.1 Talletukset ja muut velat 6 405 1 320
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 220 856 −1 118
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 90 591 18
Vastattavaa yhteensä 2 190 338 −26 723

Yhteyshenkilöt