Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 decembrie 2013

8 ianuarie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În perioada 27-31 decembrie 2013, scăderea de 41 de miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat ajustările din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 6 miliarde EUR, până la 201,4 miliarde EUR. Această variaţie s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, precum şi operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 3,2 miliarde EUR, până la 353,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 2,1 miliarde EUR, până la 956,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 9,1 miliarde EUR, până la 65,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 44,2 miliarde EUR, până la 561,7 miliarde EUR. Luni, 30 decembrie 2013, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 133,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 168,7 miliarde EUR, cu scadenţa la nouă zile, a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 139,9 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la nouă zile, în valoare de 104,8 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 85,7 miliarde EUR (faţă de 59,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere marginală de 0,5 miliarde EUR, până la 235,9 miliarde EUR, ca urmare a reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în perioada 27-31 decembrie 2013, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 178,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 41,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 15,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 38,5 miliarde EUR, până la 282,6 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 31 decembrie 2013 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 871,22 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3791/EUR

JPY: 144,72/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1183 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 302 940 0 −40 980
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 239 289 141 −6 505
2.1 Creanţe asupra FMI 81 536 0 −1 316
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 157 753 141 −5 189
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 472 72 −564
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 077 608 −48
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 077 608 −48
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 752 288 35 146 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 168 662 35 077 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 583 325 0 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 301 69 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 74 847 −138 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 589 806 305 3 451
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 235 929 0 517
7.2 Alte titluri 353 877 305 2 934
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 287 −2 −37
9 Alte active 245 046 −1 368 −428
Total active 2 275 053 34 765 −45 112
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 956 185 −2 080 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 473 155 29 423 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 282 578 38 496 0
2.2 Facilitatea de depozit 85 658 26 030 0
2.3 Depozite pe termen fix 104 842 −35 078 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 77 −25 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 014 −1 190 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 91 109 8 767 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 65 872 9 112 0
5.2 Alte angajamente 25 237 −345 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 115 392 193 −10
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 602 229 −61
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 2 998 −81 −114
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 2 998 −81 −114
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0 −848
10 Alte pasive 222 714 −497 −2 289
11 Conturi de reevaluare 262 745 0 −41 789
12 Capital şi rezerve 90 420 0 0
Total pasive 2 275 053 34 765 −45 112