Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2013. december 31.

2014. január 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2013. december 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 41 milliárd eurós csökkenésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 6 milliárd euróval csökkent, 201,4 milliárd euróra. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 3,2 milliárd euróval 353,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval, 956,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,1 milliárd euróval 65,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 44,2 milliárd euróval 561,7 milliárd euróra emelkedett. 2013. december 30-án, szerdán lejárt egy 133,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 168,7 milliárd euro értékben, kilencnapos lejárattal. Ugyanezen a napon 139,9 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, kilencnapos lejáratú betétgyűjtésre került sor 104,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 85,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 59,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) kismértékben, 0,5 milliárd euróval 235,9 milliárd euróra emelkedett, aminek oka a negyedévvégi kiigazítás volt. Így a 2013. december 27-től 2013. december 31-ig tartó időszakban az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 178,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 41,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,5 milliárd euróval 282,6 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2013. december 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományokat az alábbi aranyárfolyam és főbb devizaárfolyamok alkalmazásával értékelték át:

Arany: 871,22 EUR/finom uncia

USD: 1,3791/EUR

JPY: 144,72/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1183 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 302 940 0 −40 980
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 239 289 141 −6 505
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 536 0 −1 316
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 157 753 141 −5 189
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 472 72 −564
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 077 608 −48
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 077 608 −48
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 752 288 35 146 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 168 662 35 077 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 583 325 0 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 301 69 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 74 847 −138 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 589 806 305 3 451
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 235 929 0 517
7.2 Egyéb értékpapírok 353 877 305 2 934
8 Euróban denominált államadósság 28 287 −2 −37
9 Egyéb eszközök 245 046 −1 368 −428
Eszközök összesen 2 275 053 34 765 −45 112
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 956 185 −2 080 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 473 155 29 423 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 282 578 38 496 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 85 658 26 030 0
2.3 Lekötött betétek 104 842 −35 078 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 77 −25 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 014 −1 190 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 91 109 8 767 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 65 872 9 112 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 25 237 −345 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 115 392 193 −10
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 602 229 −61
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 998 −81 −114
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 2 998 −81 −114
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0 −848
10 Egyéb kötelezettségek 222 714 −497 −2 289
11 Átértékelési számlák 262 745 0 −41 789
12 Saját tőke 90 420 0 0
Források összesen 2 275 053 34 765 −45 112