Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2013

8.1.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Ajanjaksona 27.–31.12.2013 kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 41 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 6 miljardilla eurolla 201,4 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 3,2 miljardilla eurolla 353,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,1 miljardilla eurolla 956,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,1 miljardilla eurolla 65,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 44,2 miljardilla eurolla 561,7 miljardiin euroon. Maanantaina 30.12.2013 erääntyi 133,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 168,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 9 päivää. Samana päivänä erääntyi 139,9 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 104,8 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on 9 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 85,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 59,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 235,9 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Ajanjaksolla 27.–31.12.2013 velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 178,8 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 41,6 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 38,5 miljardilla eurolla 282,6 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.12.2013 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 871,22 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3791

Japanin jeni / euro: 144,72

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1183 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 302 940 0 −40 980
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 239 289 141 −6 505
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 536 0 −1 316
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 157 753 141 −5 189
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 472 72 −564
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 077 608 −48
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 077 608 −48
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 752 288 35 146 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 168 662 35 077 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 583 325 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 301 69 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 74 847 −138 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 589 806 305 3 451
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 235 929 0 517
7.2 Muut arvopaperit 353 877 305 2 934
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 287 −2 −37
9 Muut saamiset 245 046 −1 368 −428
Vastaavaa yhteensä 2 275 053 34 765 −45 112
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 956 185 −2 080 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 473 155 29 423 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 282 578 38 496 0
2.2 Talletusmahdollisuus 85 658 26 030 0
2.3 Määräaikaistalletukset 104 842 −35 078 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 77 −25 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 014 −1 190 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 91 109 8 767 0
5.1 Julkisyhteisöt 65 872 9 112 0
5.2 Muut 25 237 −345 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 115 392 193 −10
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 602 229 −61
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 998 −81 −114
8.1 Talletukset ja muut velat 2 998 −81 −114
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0 −848
10 Muut velat 222 714 −497 −2 289
11 Arvonmuutostilit 262 745 0 −41 789
12 Pääoma ja rahastot 90 420 0 0
Vastattavaa yhteensä 2 275 053 34 765 −45 112