Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. detsember 2013

8. jaanuar 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

Ajavahemikul alates 27. detsembrist kuni 31. detsembrini 2013 vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 41 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 6 miljardi euro võrra 201,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 3,2 miljardi euro võrra 353,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2,1 miljardi euro võrra 956,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,1 miljardi euro võrra 65,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 44,2 miljardi euro võrra 561,7 miljardi euroni. Esmaspäeval, 30. detsembril 2013 möödus 133,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 168,7 miljardit eurot ja tähtajaga üheksa päeva. Samal kuupäeval möödus ka 139,9 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 104,8 miljardi euro väärtuses tähtajaga üheksa päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 85,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 59,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 235,9 miljardi euroni tingituna kvartalilõpu kohandustest. Selle tulemusel ulatus ajavahemikul alates 27. detsembrist kuni 31. detsembrini 2013 väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 178,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 41,6 miljardi ja 15,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,5 miljardi euro võrra 282,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2013. aasta 31. detsembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 871,22 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,3791

EUR/JPY: 144,72

SDRid: 1,1183 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 302 940 0 −40 980
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 239 289 141 −6 505
2.1 Nõuded RVFle 81 536 0 −1 316
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 157 753 141 −5 189
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 472 72 −564
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 077 608 −48
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 077 608 −48
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 752 288 35 146 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 168 662 35 077 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 583 325 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 301 69 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 74 847 −138 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 589 806 305 3 451
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 235 929 0 517
7.2 Muud väärtpaberid 353 877 305 2 934
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 287 −2 −37
9 Muud varad 245 046 −1 368 −428
Varad kokku 2 275 053 34 765 −45 112
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 956 185 −2 080 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 473 155 29 423 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 282 578 38 496 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 85 658 26 030 0
2.3 Tähtajalised hoiused 104 842 −35 078 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 77 −25 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 014 −1 190 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 91 109 8 767 0
5.1 Valitsussektor 65 872 9 112 0
5.2 Muud kohustused 25 237 −345 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 115 392 193 −10
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 602 229 −61
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 998 −81 −114
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 998 −81 −114
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0 −848
10 Muud kohustused 222 714 −497 −2 289
11 Ümberhindluskontod 262 745 0 −41 789
12 Kapital ja reservid 90 420 0 0
Kohustused kokku 2 275 053 34 765 −45 112